Flytting avlyst, klubben starter igjen

02.10.2016:

Aquaklubben starter igjen

Aquaklubben starter opp igjen med aktiviteter mandag 17. oktober kl 17:30. Klubben slutter på vanlig tid ca kl 19:30.

Den planlagte flyttingen til et helt nytt sted er avlyst, men det blir noen endringer fra tidligere. Vi har nå flyttet ut av det nye bygget på grunn av uenigheter med Ognatun. Vi har flyttet mye over til garasjebygget til Aquaklubben, og en del blir lagret i en 20 fot container. Andakten og samlingsplassen blir nå i andre etasjen på bygget til Aquaklubben. (Bygget til Aquaklubben er det brune trebygget nede ved vannet.) Vi håper at mange gamle og nye medlemmer kommer. Det er kjekt om foreldre også har lyst å være med.

Problemet

Denne høsten har ikke vært som vanlig, men nå ser det ut til at vi finner en løsning. Tidligere har vi skrevet og fortalt at vi ikke har blitt enige om bruk av det nye bygget. Det nye bygget som har blitt bygget var tenkt som et nytt klubbhus til Aquaklubben. Aquaklubben fikk byggetillatelse til bygget. Mens vi ventet på at søknader om penger skulle bli innvilget, kom styret i Ognatun til oss og ønsket å hjelpe.

Etterhvert utviklet dette seg til at Ognatun skulle overta alle søknader. De satte som betingelser at Ognatun skulle stå som eier av bygget, men vi skulle få bruke bygget som planlagt. Det skulle ikke ha noen betydning for oss hvem som var eier, fordi vi skulle få bruke bygget som om vi eide det selv. Det var da meningen at søknader om penger til bygget skulle gå til Ognatun når søknadene ble innvilget. Selv om vi var skeptiske valgte vi å ta imot tilbudet for å få fullført bygget raskere. Når bygget var ferdig kom Ognatun helt uventet med en ny leieavtale som vi ikke ble enige om. Ognatun svarte da med å nekte oss å være på Ognatun i det hele tatt.

Løsningen

Vi var i kontakt med kommunen og fortalte om det som har skjedd. Hå kommune kallet først inn Ognatun til et møte. Deretter ble Aquaklubben kallet inn til et møte. Vårt møte var den 27. september. Kommunen undersøkte hva som har skjedd. De informerte begge parter om at det er tildelt kommunale midler og tippe-midler til flere av de anleggene som Aquaklubben har laget nede ved vannet. Kommunen opplyste begge parter om at anlegg som er tildelt slike midler må brukes og vedlikeholdes, elles må tildelt støtte betales tilbake.

Både Aquaklubben og Ognatun kunne bli pålagt å betale tilbake støtten som er mottatt til å bygge opp anlegget på Ognatun. Hvem som eventuelt ville bli krevd for penger kunne være avhengig av om vi ble nektet bruk eller om vi frivillig ønsket å flytte. (Det er snakk om ca 1,5 millioner kroner.) Vi har fått referatet etter møtet som Ognatun hadde med kommunen. Vi ser at Ognatun nå sier til kommunen at vi frivillig har valgt å trekke oss fra stedet. Dette stemmer ikke, og vi synes det er frekt/stygt av Ognatun å feilinformere kommunen om dette.

Kommunen opplyste videre om at den gamle avtalen til Aquaklubben fortsatt måtte anses å være gyldig. Den forrige avtalen vi hadde skrevet under på i 1995 var gyldig i 99 år, dvs til 2094. Ognatun kan ikke si opp den gamle avtalen med bakgrunn i uenigheter om det nye bygget. Vi ble rådet til å starte opp igjen på Ognatun uten det nye bygget.

Siden det nye bygget ikke er med i den gamle avtalen har vi nå flyttet ut av det bygget. Vi har nå flyttet verkstedet tilbake til det brune garasjebygget. Det blir noe lignende slik vi hadde det mens det nye bygget ble bygget. Vi har endret litt på det lille verkstedrommet innerst i garasjen med ny dør, ny benk o.l. For å få lagret alt har vi også fått tak i en 20 fot container som vi lagrer noe møbler og båtutstyr i. Fortsatt gjenstår en del arbeid med rydding, og vi vil prøve å rydde litt til før vi starter igjen. Første mandagen etter møtet tenkte vi å bruke til rydding og klargjøring. Vi tenkte å starte opp igjen mandagen etter, men oppdaget at det var i høstferien. Vi bestemte oss da for oppstart mandag 17.oktober.

Fremtiden

Selv om Ognatun kanskje ikke ønsker at vi skal være på Ognatun lengre, ser vi at vannet på Ognatun passer bra for vannaktivitene til Aquaklubben. Aquaklubben har også andre aktiviteter som passer på Ognatun. Planen er å fortsette med disse aktivitetene på Ognatun.

For trial aktiviteten har klubben fått mindre område å kjøre på som følge av hyttebygging, og vi ser etter et nytt område for denne aktiviteten. Vi har undersøkt litt muligheter for å få låne et område av kommunen. Kommunen tror ikke de har noe område som passer til vår bruk (til trialkjøring). Vi har også undersøkt litt om muligheter til økonomisk støtte til kjøp eller leie av eiendom. Økonomisk støtte til kjøp eller leie av eiendom kan være vanskelig å få, men trenger ikke å være helt umulig. Det kan se ut til å at dette kan ta lang tid. Trialaktiviteten fortsetter derfor også på Ognatun som før til vi finner en annen løsning.

Kanskje noen har et område vi kan låne? Det kan være et område som vi kan ta med trialsyklene til av og til, eller som en ny fast plass for trialaktiviteten i klubben.