Siste gang før jul 2016

27.11.2016:
Siste gang før jul blir mandag 5. desember. Denne dagen starter vi med andakt og servering av grøt. Etter grøten vil det bli delt ut små premier til de som har funnet mandel i grøten. Dette året er planlagt at vi skal spise grøt på loftet i bygget til Aquaklubben der vi har hatt andaktene denne høsten.

Etter grøten og premieutdelingen går vi ut og holder på med aktiviteter. Vi slutter på vanlig tid denne dagen.

Aquaklubben starter opp igjen litt uti januar måned. Dato for oppstart vil bli annonsert på internettsidene til Aquaklubben når det nærmer seg.

(De som har vært med på klubben tidligere år vet at vi ofte har holdt på litt lengre den siste dagen, men det passer ikke denne gangen pga et møte som ledere skal på etter klubben.)

(Noen av mandagene etter avsluttning og frem til jul vil det bli reparasjoner og vedlikehold av trialsykler og annet utstyr. Følg med på internettsidene for mer informasjon hvis du vil være med på dette.)