Arbeid før jul

12.12.2016:
Nå er det snart jul og klubben har hatt den siste vanlige klubbkvelden før jul. Noen av de ivrigste fortsetter med skruing eller andre vedlikeholdsoppgaver ute. De som vil være med kan møte opp i verkstedet til vanlig tid kl 17:30. Vi regner med å holde på lenger enn vanlig, og vi planlegger å slutte av ca kl 21:00.

Ledere, medlemmer og foreldre til medlemmer kan være med. Arbeidsoppgavene kan tilpasses ønsker og kunnskaper til de som deltar.

(Med medlemmer mener vi de som har betalt medlemskontingenten nå i høst.)

Foreløpig plan

Vi har ikke planlagt i detaljer, men det trengs rydding i verkstedet og rommet med crosscartene. Ellers vasker vi trialsyklene og starter dereter med vedlikehold. Dersom vi får ryddet litt plass tenker vi å reparere litt på crosscart også.

Annen informasjon

Det er ikke planlagt kjøring disse dagene, men medlemmer som har egen trialsykkel kan kjøre trial dersom de har med en voksen. (De som kjører trial med egen trialsykkel må følge klubben sine regler for kjøring, selv om de har egne trialsykler.)

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Johnny eller Ronny.