Årsmøtet 2017 er avholdt

28.02.2017:
Årsmøtet ble holdt 20.02.2017. På årsmøtet møtte 6 av lubbens ledere, 5 av medlemmene i klubben, og en fra Hå kommune. Sakslisten ble gjennomgått og godkjent. Regskap ble gjennomgått. Regskapet var revidert og godkjent uten merknader, men med kommentar om bilag som kunne vært bedre. Fra årsmøtet var også kommentarer til et bølep som var ført opp i regnskapet var lite, og klubben må sjekke dette. Budsjett planlagt i hoveddtrekk som før. Det ble servert lapper.

Nytt punkt på årsøtet dette året var fremtiden til Aquaklubben. Det ble gjennomgått forslag til ny avtale for bruk av nybygget på Ognatun.