Siste gang før sommerferien 2017.

07.06.2017:
Mandag 29.mai ble den siste gangen på Aquaklubben med vanlige aktiviteter før sommeren. (Mandagen etterpå var en helligdag, og det passet derfor å slutte for sommeren.)

Vi kommer med mer informasjon om oppstartstidspunktet for høsten når det nærmer seg. Dato er foreløpig ikke bestemt. (Vi pleier vanligvis å starte opp igjen ca starten av september.)