Oppstart - Januar 2019

08.01.2019:
Aquaklubben starter opp igjen med vanlige aktiviteter mandag 21. januar, kl 17:30. (Vi holder på til ca 19:30)

(Det kan være at det blir skruing en eller to ganger før oppstart, muligens mandager. Det er en del vedlikeholdsarbeid og reparasjoner som må utføres. Snakk med Johnny på tlf 41532131 for å avtale tidspunkt hvis du er interessert i å være med).