Økonomi 2019

31.12.2019
På slutten av året/desember 2019 fikk Aquaklubben en del penger fra lokalavdelinhen til MA rusfri trafikk og fra Sparebanken sør. Aquaklubben hadde tidligere sendt inn søknader om støtte til trialsykkler og utstyr. Aquaklubben takker for støtten. Priser på trialsykler og utstyr undersøkes, og vi starter 2020 med å bestille trialsykkel.

Aquaklubben vil informere medlemmer mer detaljet på første klubbveld i 2020. Aquaklubben vil også fortelle mer om MA rusfri trafikk og Sparebanken sør.

Aquaklubben starter normalt opp igjen litt uti januar måned. Dato for oppstart vil bli annonsert på internettsidene til Aquaklubben når det nærmer seg.

Mandagene i januar før klubben starter opp igjen kommer det til å være folk i verkstedet for å reparere og vedlikeholde trial og crosscart. Medlemmer som ønsker å være med kan møte opp på vanlig tid.