Korona oppdatering

20.04.2020

Koronastenging og mulig åpningsdato

Koronaviruset som også blir kalt for covid19 påvirker oss på mange måter. Først og fremst har mye i Norge og mange andre land vært stengt. Hensikten har vært at hver person skal ha kontakt med færre andre personer for å begrense spredningen av virus.

Aquaklubben, skuler og en del andre ting har vært stengt lenge. Nå begynner skuler å åpne for de minste elevene. Aquaklubben blir kanskje ikke åpnet før elever fra 5. klasse og oppover kan begynne på skulen igjen. Kanskje kan enkelte begrensede aktiviteter utendørs vurderes før, men ingenting er bestemt. Kanskje vil det bli begrensninger på deling av utstyr i en periode etter at klubben åpner igjen. Vi anbefaler å følge med på internettsidene til Aquaklubben for å få med deg eventuell ny informasjon.

Ny trialsykkel og reservedeler

Koronaviruset fører også til forsinkelser og endring av priser på trialsykler og deler. Forsinkelsene skyldes at fabrikkene i Spania som produserer trialsykler og reservedeler til trialsyklene har vært stengt pga virus. Trialsykkelen som vi skulle fått levert i mars var stort sett klar for sending fra Spania. Akkurat da ble fabrikken stengt pga viruset. Fabrikkene i Spania åpner nå opp og trialsykkel blir nå sendt til Norge. Levering av reservedeler til andre trialsykler har også vært forsinket.

Viruset, oljepriser og andre ting har påvirket prisen mellom Norske kroner og Euro ganske mye. I januar var prisen for en Euro under 10 kroner. I mars var prisen på det meste over 13 kroner for en Euro. Nå har prisen på Euro gått ned til ca 11,25 kroner. Denne store prisvariasjonen fører til unormalt store prisendringer på alt som blir importert til Norge. Dersom vi fortsatt ønsker å få levert trialykkelen må Aquaklubben betale litt av den økte kostnaden. Vår del blir ca 4500 kr ekstra. Vår leverandør, og leverandøren deres igjen tar mye av den ekstra kostnaden.