Korona åpning

10.05.2020

Aquaklubben åpner igjen mandag 18. mai!

Begrensninger generelt

Virusfaren er ikke helt over, men er mye redusert på grunn av alle tiltakene som har vært gjort. Fortsatt er det begrensninger og ikke alle virksomheter/ arrangementer åpner enda. Alle elevene kan nå starte på skolen i løpet av kommende uke. Fortsatt gjelder de generelle smittevernreglene, blant annet holde avstand, vask eller desinfisering av hender og berøringspunkter o.l. Hvis vi sammenligner med andre virus som Spansesyken for ca 100 år siden kan smittefaren variere i perioder og kan strekke seg over flere år.

Smittevern på Aquaklubben

I tillegg til alle generelle smittevernregler nevnt ovenfor har Aquaklubben litt utfordringer med utlån av utstyr, og da spesielt hjelmer som ikke er enkle å desinfisere. Vi vil derfor merke hjelmer med navn på den som har brukt hjelmen og dato. Etter bruk vil hjelmen ha en karantenetid før ny person kan bruke hjelmen. Neste mandag kan samme person bruke hjelmen, men ingen andre kan bruke den før karantenetiden er utløpt. Det er viktig at du unngår å prøve om alle hjelmene passer på ditt hode, det vil medføre at hjelmene må i karantene. Det er bra hvis de som har egen hjelm kan ta den med. Dersom det ikke er ledig hjelm i din størrelse blir det ingen kjøring. Andre berøringspunkter vil bli vasket med desinfirserende midler. En kort huskeliste over noen av de viktige tiltakene:

Da vil vi ønske alle velkommen tilbake.