Oppstart - Februar 2021

26.01.2021:
Aquaklubben starter opp igjen med vanlige aktiviteter mandag 1. februar, kl 17:30. (Vi holder på til ca 19:30)

Ny trialsykkel er mottatt og vil bli montert sammen i løpet av februar.