Oppstart 2022 forsinket

22.01.2022
Pga mye spredning av koronaviruset i vårt område har Aquaklubben ventet litt med oppstarten etter jul. Det har blant annet vært mye smitte i enkelte klasser på Ogna skule og en del ellers på Jæren. Aquaklubben har medlemmer fra flere skuler og fra flere kommuner. Dato for oppstart er foreløpig ikke bestemt enda, men det ser ikke ut til å bli i januar som planlagt.

Dato for oppstart vil bli annonsert på internettsidene til Aquaklubben når det nærmer seg.

For de som er kunder hos Jærbladet kan de lese siste artikkel om smitten på Ogna skule. Overskriften er at 19 av 22 i en klasse var smittet. Det har vært smitte i andre klasser også. Jærbladartikkel om at de fleste i en klasse er smittet på Ogna.