Siste gang før sommerferien 2023.

07.06.2023:
Mandag 22.mai ble den siste gangen på Aquaklubben med vanlige aktiviteter før sommeren. Vi grillet og hadde en fin kveld. Vi ønsker god sommer og ønsker gamle og nye medlemmer velkomne igjen til høsten.

Vi kommer med mer informasjon om oppstartstidspunktet for høsten når det nærmer seg. Dato er foreløpig ikke bestemt. (Vi pleier vanligvis å starte opp igjen ca starten av september.)

Vedlikehold:

Før klubben starter opp igjen til høsten er det planlagt noe vedlikeholdsarbeid. Medlemmer/ledere/foresatte som ønsker å være med på vedlikehold og reparasjoner av trial, crosscart eller malearbeid på bygg, kan ta kontakt med Johnny på tlf 41532131 for å melde interesse. Det er foreløpig ikke satt opp faste tidspunkt for dette arbeidet. De som har meldt interesse vil bli informert så snart vi bestemmer oss for noe.