Bilder fra Friluftsgruppa - Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Kajakk

Trenig på å snu kajakken etter velt

Trenig på å snu kajakken etter velt

Trenig på å snu kajakken etter velt

Trenig på å snu kajakken etter velt