Bilder av leirdueskyting våren 2008

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Leirdueskyting

Se også film av leirdueskytingen.
(Film er ca 30 sekund og ca 10 MB stor. Nedlastingstid ca 2-5 minutt.)