Andakt av Willy Jess

Det er enda ROM.

* Jer. 8:20
Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst.
Det ligger en undertone av vemod og sår lengsel i disse ord. De som sa det var godt kjent med høstens høytider slik det er skrevet i Mosebøkene.

* Mos. 23:16
Likeså kornhøstens høytid, når første grøden faller av ditt arbeid, av det som du sår på marken, og frukthøstens høytidved årets utgang, når du samler inn frukten av ditt arbeid på marken.
La oss gjøre oss kjent med rekkefølgen. Da er det nødvendig å peke på det faktum som også de gjorde: Tiden går, og vi må våkne for den er i ferd med å løpe fra oss.
Kornhøsten, første grødens høytid er allt forbi. Her er det bare en person ~ et navn som stiger frem for vårt indre: Guds sønn, Jesus Kristus.
For en høytid det var da han stod opp fra de døde, og inntok sin plass ved faderens høyre.

* I Kor. 15:23
Men hvær i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

* I Kor. 15:24
derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.
Vi gledes og frydes over det, men så er det frukthøsten ved årets utgang. Den tidshusholdning som vi lever i kalles også for et år, et nådens år.

* Es. 61:2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,
Det bringer frukt som er frelste skjeler. På grunn av førstegrøden. Fordi hans skjel har hatt møye, skal han se det og mettes.

* Es. 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det {at Herrens vilje har fremgang ved ham.} og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.
Han var det ene korn, som døde forat vi skulle få liv.

* Joh. 12:24 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt.
Han kommer snart og henter frukten av sitt arbeid. Vi nermer oss året til ende.
Tiden foran oss kan være meget kort.
Tenk om denne høst som vi er inne i kunne bringe vekkelse og frelse her hos oss, og i verden. Det haster, men det ser ut til at båten går fra noen.

Men vi er ikke frelst, sa de. Her taler de profetiske, om Israel som folk og nasjon. Anledningen var der men de grep den ikke. Underlig, etter allt det Gud har gjort og vist med dette folk. Det er et varsel til oss. Måtte ikke du eller jeg la tiden gå fra oss, men at vi fikk gå inn og holde høytid med Ham.

Si ja til Han i dag, og bli også du frelst før året går ut.

Amen
Willy Jess