Andakt av Willy Jess

Ogna 03-05-04.

Til Aquaklubben.

 1. Jesus sier: Kom til meg. Matt.2.28. Hvorfor?. Jo,
  for Han er den eneste som kan gi oss framtid og håp,
  Jer. 29.2. Det har Han lovet oss og Han svikter ikke.
 2. Han sier: Kom og se. Joh. 1.40. Med denne oppfordring
  vil Han så gjerne at vi skal få innsyn i hvem Han
  virkelig er og hva Han er i stand til å gi oss og du
  blir ikke skuffet, Han holder det Han har sagt.
 3. Følg meg, sier Han i Joh.1.44. Da går du trygt, for ingen
  har som Han gått opp en Tydelig og lysende sti, Han er alene
  og om det.Vi kan trygt følge Ham som er: Veien-Sann-
  heten og Livet. Joh.14.6.
 4. Vi i Aquaklubben som har fulgt disse anmodninger vil
  gjerne si det videre til andre. Hans død på Golgata
  for våre synder--Hans oppstandelse til vår rettferdighet
  har overbevist oss om at det eneste rette er å komme til
  Ham,-komme og se,-og følge Ham. Lykke til!

Hilsen fra Aquaklubben Ogna.

(W. J.)